Toch toekomst voor IJkgebouw

De Stichting Vrienden van Victorie gaat verder werken met het oorspronkelijk plan voor het voormalige IJkgebouw. Dit heeft zij het college van B en W laten weten.

In juli lag er bij de raadscommissie Ruimte een plan voor het voormalig IJkgebouw van de Stichting dat op punten afweek van het oorspronkelijk gegunde plan. Een meerderheid van de commissie wees deze afwijkende plannen af omdat zij vreesde voor een te grote aantasting van het karakter van het Victoriepark.

Exploitabel

De stichting Vrienden van Victorie ziet echter ook op basis van het oorspronkelijke plan nog steeds goede kansen voor een exploitabel project. Een gesprek met wethouder Anjo van de Ven (OPA)wees dit uit. Zij is positief over de opstelling van de Stichting: “Daarmee komt er alsnog zicht op een relatief snelle invulling van de plek van het IJkgebouw en zit er weer voortgang in het project. Zo komen we tot de afronding van de reconstructie van het Victoriepark.”

De gemeente wil op korte termijn met de Stichting Vrienden van Victorie tot overeenstemming  komen over de verdere uitwerking van het gegunde plan.