Historie als basis voor nieuw IJkgebouw

AvoRo is door URA BV en Stichting Vrienden van Victorie aangesteld om een ontwerp strategie te ontwikkelen voor ‘Het Nieuwe IJkgebouw’. Een nieuw te bouwen horecagebouw in het Victoriepark in Alkmaar.

In 2009 is door de gemeente Alkmaar een openbare inschrijving uitgeschreven om plannen in te dienen voor de herontwikkeling van de locatie in het Victoriepark. In het kader van deze inschrijving heeft Stichting Vrienden van Victorie een plan ontwikkeld voor een horecagebouw met onder meer ‘leer/werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit plan is door de gemeente als beste beoordeeld, waarna de locatie gegund is aan de Stichting Vrienden van Victorie.

In de periode 2010-2013 heeft deze het plan verder uitgewerkt. Een uitwerking waarin het gebouw verschillende verschijningsvormen heeft gehad. Studies waarmee de ruimte die het bestemmingsplan bood onderzocht zijn. Studies ook die op verwarrende wijze in het nieuws zijn gekomen en die voor zowel begrip als verontwaardiging geleid hebben. In overleg met de gemeente Alkmaar is het plan daarom terug gebracht tot zijn oorsprong. Een nieuw te bouwen volume met gelijke hoofdmaatvoering als de bestaande bebouwing, met onder dat volume een souterrain waarin facilitaire functies zijn ondergebracht. Een nieuw te bouwen volume waaraan de architectuur van het bestaande IJkgebouw ten grondslag ligt. Op basis van die uitgangspunten en bijbehorende tekeningen is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente Alkmaar en de Stichting Vrienden van Victorie over de erfpachtovereenkomst. Die is in de zomer van 2014 ondertekend.

Met de ondertekening van de erfpachtovereenkomst is het startschot gegeven voor het uitwerken van het schetsontwerp dat nu op papier staat. Voor deze uitwerking, met als ‘eindresultaat’ een omgevingsvergunning, heeft AvoRO opdracht gekregen. Waar het huidige ontwerp met ‘losse input’ uit alle hoeken tot stand is gekomen is AvoRO nu gevraagd om, met kennisneming van de ‘projectgeschiedenis’, een integrale ontwerp strategie te ontwikkelen. Een strategie die voert van locatie tot baksteen. Een strategie die het fundament wordt van het ontwerp van het nieuwe horecagebouw. Een ontwerp waarin de rijke historie van de locatie en het gebouw tot uiting komt, de belangen van belanghebbenden niet geschaad worden en waarin het maatschappelijk belang dat de stichting dient duurzaam geëxploiteerd kan worden. Een grote uitdaging waar AvoRO heel graag zijn tanden in zet. Namelijk: de plek is veel te mooi en de ideeen zijn te goed om onbenut en ongebruikt te laten…

Bron: http://www.avoro.nl/ontwerpstrategie-voor-het-nieuwe-ijkgebouw/