Nieuws

Bouw IJkgebouw afgerond

Klik op de onderstaande foto om het volledige artikel te lezenbouw ijkgebouw afgerond teaser

Start bouw IJkgebouw

bouw ijkgebouw 1 bouw ijkgebouw 2 bouw ijkgebouw 3

bouw ijkgebouw 4 bouw ijkgebouw 5 bouw ijkgebouw 6

IJkgebouw: nieuwbouwplannen maken plaats voor concrete verbouw (juli 2015)

Lees meer: https://www.facebook.com/hartvan.alkmaar/photos/a.1594696307442971.1073741826.1594696217442980/1624783657767569/?type=1

IJkgebouw Victoriepark krijgt na zes jaar leegstand nieuw leven

Lees meer: https://www.facebook.com/alkmaarcentraal/posts/839234316158079

LIVE verslag ontknoping Nieuwe IJkgebouw

Kijk hier het LIVE verslag van de ontknoping Nieuwe IJkgebouw. Na 8 jaar eindelijk definitieve goedkeuring!

Ontwerp Nieuw IJkgebouw

Vrijdag 24 Oktober 2014 heeft AvoRO, samen met stichting Vrienden van Victorie en URA BV, het voorlopig ontwerp van ‘het nieuwe IJkgebouw’ gepresenteerd aan de commissie ruimte van de gemeente Alkmaar, buurtbewoners en belanghebbenden. Een ontwerp dat na een periode van intensief onderzoek, ontwerpend studeren en overleg tot stand gekomen is.

Vertrekpunt voor het ontwerp is het beeldbepalende karakter van het IJkgebouw dat in 1878 gebouwd is. Dat gebouw heeft in de 136 jaar daarna ‘flink wat te verduren gekregen’. Oorspronkelijk was het gebouwd als IJkkantoor waar apparatuur geijkt werd, maar al snel verloor het die functie. Het langst heeft het gebouw daarna gefungeerd als school. Vanaf 1909 was de handelsschool er gevestigd, daarna (vanaf ca. 1920) de BLO school. Een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Daarna hebben er kunstenaars gewoond en zijn er een poppodium en een winkel met ‘tweedehands’ spullen in gevestigd geweest. Deze wisselingen van gebruikers hebben een flinke weerslag gehad op de verschijningsvorm van het gebouw. Het gebouw is meerdere malen vergroot en ook in het interieur is geschoven met wanden en trappen. De laatste veranderingen aan het gebouw stammen uit het eind van de vorige eeuw toen na een brand het dak vervangen is en er twee ‘aanbouwen’ gesloopt zijn

Lees verder op: http://www.avoro.nl/het-nieuwe-ijkgebouw/

Uitnodiging Open Huis nieuw IJkgebouw

Read More»

Historie als basis voor nieuw IJkgebouw

AvoRo is door URA BV en Stichting Vrienden van Victorie aangesteld om een ontwerp strategie te ontwikkelen voor ‘Het Nieuwe IJkgebouw’. Een nieuw te bouwen horecagebouw in het Victoriepark in Alkmaar.

In 2009 is door de gemeente Alkmaar een openbare inschrijving uitgeschreven om plannen in te dienen voor de herontwikkeling van de locatie in het Victoriepark. In het kader van deze inschrijving heeft Stichting Vrienden van Victorie een plan ontwikkeld voor een horecagebouw met onder meer ‘leer/werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Dit plan is door de gemeente als beste beoordeeld, waarna de locatie gegund is aan de Stichting Vrienden van Victorie.

In de periode 2010-2013 heeft deze het plan verder uitgewerkt. Een uitwerking waarin het gebouw verschillende verschijningsvormen heeft gehad. Studies waarmee de ruimte die het bestemmingsplan bood onderzocht zijn. Studies ook die op verwarrende wijze in het nieuws zijn gekomen en die voor zowel begrip als verontwaardiging geleid hebben. In overleg met de gemeente Alkmaar is het plan daarom terug gebracht tot zijn oorsprong. Een nieuw te bouwen volume met gelijke hoofdmaatvoering als de bestaande bebouwing, met onder dat volume een souterrain waarin facilitaire functies zijn ondergebracht. Een nieuw te bouwen volume waaraan de architectuur van het bestaande IJkgebouw ten grondslag ligt. Op basis van die uitgangspunten en bijbehorende tekeningen is er overeenstemming bereikt tussen de gemeente Alkmaar en de Stichting Vrienden van Victorie over de erfpachtovereenkomst. Die is in de zomer van 2014 ondertekend.

Met de ondertekening van de erfpachtovereenkomst is het startschot gegeven voor het uitwerken van het schetsontwerp dat nu op papier staat. Voor deze uitwerking, met als ‘eindresultaat’ een omgevingsvergunning, heeft AvoRO opdracht gekregen. Waar het huidige ontwerp met ‘losse input’ uit alle hoeken tot stand is gekomen is AvoRO nu gevraagd om, met kennisneming van de ‘projectgeschiedenis’, een integrale ontwerp strategie te ontwikkelen. Een strategie die voert van locatie tot baksteen. Een strategie die het fundament wordt van het ontwerp van het nieuwe horecagebouw. Een ontwerp waarin de rijke historie van de locatie en het gebouw tot uiting komt, de belangen van belanghebbenden niet geschaad worden en waarin het maatschappelijk belang dat de stichting dient duurzaam geëxploiteerd kan worden. Een grote uitdaging waar AvoRO heel graag zijn tanden in zet. Namelijk: de plek is veel te mooi en de ideeen zijn te goed om onbenut en ongebruikt te laten…

Bron: http://www.avoro.nl/ontwerpstrategie-voor-het-nieuwe-ijkgebouw/

Overeenkomst uniek hotel en restaurant met terras aan het water in het Victoriepark!

Lees hieronder het persbericht over de overeenstemming over erfpacht van het voormalige IJkgebouw in het Victoriepark!

Klik hier voor het persbericht

luchtfoto voormalig IJkgebouw. 1jpg

Toch toekomst voor IJkgebouw

De Stichting Vrienden van Victorie gaat verder werken met het oorspronkelijk plan voor het voormalige IJkgebouw. Dit heeft zij het college van B en W laten weten.

In juli lag er bij de raadscommissie Ruimte een plan voor het voormalig IJkgebouw van de Stichting dat op punten afweek van het oorspronkelijk gegunde plan. Een meerderheid van de commissie wees deze afwijkende plannen af omdat zij vreesde voor een te grote aantasting van het karakter van het Victoriepark.

Exploitabel

De stichting Vrienden van Victorie ziet echter ook op basis van het oorspronkelijke plan nog steeds goede kansen voor een exploitabel project. Een gesprek met wethouder Anjo van de Ven (OPA)wees dit uit. Zij is positief over de opstelling van de Stichting: “Daarmee komt er alsnog zicht op een relatief snelle invulling van de plek van het IJkgebouw en zit er weer voortgang in het project. Zo komen we tot de afronding van de reconstructie van het Victoriepark.”

De gemeente wil op korte termijn met de Stichting Vrienden van Victorie tot overeenstemming  komen over de verdere uitwerking van het gegunde plan.