oktober 2014

LIVE verslag ontknoping Nieuwe IJkgebouw

Kijk hier het LIVE verslag van de ontknoping Nieuwe IJkgebouw. Na 8 jaar eindelijk definitieve goedkeuring!

Ontwerp Nieuw IJkgebouw

Vrijdag 24 Oktober 2014 heeft AvoRO, samen met stichting Vrienden van Victorie en URA BV, het voorlopig ontwerp van ‘het nieuwe IJkgebouw’ gepresenteerd aan de commissie ruimte van de gemeente Alkmaar, buurtbewoners en belanghebbenden. Een ontwerp dat na een periode van intensief onderzoek, ontwerpend studeren en overleg tot stand gekomen is.

Vertrekpunt voor het ontwerp is het beeldbepalende karakter van het IJkgebouw dat in 1878 gebouwd is. Dat gebouw heeft in de 136 jaar daarna ‘flink wat te verduren gekregen’. Oorspronkelijk was het gebouwd als IJkkantoor waar apparatuur geijkt werd, maar al snel verloor het die functie. Het langst heeft het gebouw daarna gefungeerd als school. Vanaf 1909 was de handelsschool er gevestigd, daarna (vanaf ca. 1920) de BLO school. Een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Daarna hebben er kunstenaars gewoond en zijn er een poppodium en een winkel met ‘tweedehands’ spullen in gevestigd geweest. Deze wisselingen van gebruikers hebben een flinke weerslag gehad op de verschijningsvorm van het gebouw. Het gebouw is meerdere malen vergroot en ook in het interieur is geschoven met wanden en trappen. De laatste veranderingen aan het gebouw stammen uit het eind van de vorige eeuw toen na een brand het dak vervangen is en er twee ‘aanbouwen’ gesloopt zijn

Lees verder op: http://www.avoro.nl/het-nieuwe-ijkgebouw/

Uitnodiging Open Huis nieuw IJkgebouw

Read More»