Slechte staat ijkkantoor victorie park

Ontwerp nieuw IJkgebouw

Bekijk het ontwerp voor het IJkgebouw Ontwerp

Het IJkgebouw

Het IJkgebouw is in zeer slechte staat. Verbouw is nodig. Na goedkeuring van het College, oktober 2014, heeft de Stichting de plannen definitief laten uitwerken en een directiebegroting laten maken.

Door de huidige economische omstandigheden, de investeringen en de lange bouwperiode die gemoeid zijn met nieuwbouw heeft de Stichting Vrienden van Victorie in goed overleg met potentiele kandidaat horecaondernemers, besloten om direct na de zomer te starten met het opknappen en verbouwen van het bestaande gebouw. Nieuwbouw bleek niet haalbaar in de ogen van de horeca ondernemers. Het verbouwen van het bestaande IJkgebouw geniet de voorkeur.

De Stichting staat 100 % achter deze ontwikkeling. De verbouwing van het IJkgebouw en de herinrichting van het laatste deel van het Victoriepark zal een toegevoegde waarde hebben op de belevingswaarde en opwaardering van dit bijzondere deel van de stad Alkmaar.

Het gegunde plan met het maatschappelijke karakter van de horeca staat altijd centraal, of het nu een nieuw of verbouwd IJkgebouw betreft. Dit heeft de Stichting Vrienden van Victorie en de gemeente Alkmaar ook afgesproken in de ondertekende erfpachtovereenkomst.

Het huidige IJkgebouw, wordt zodanig verbouwd dat de architectuur van het oude IJkkantoor uit 1890 gerespecteerd wordt. De Stichting is hiervoor een samenwerking aangegaan met John Kerssens van Kerssens en de Ruiter architecten:

Het bureau is voorstander van behoud van erfgoed en heeft veel ervaring op het gebied van restauratie en herbestemming van gebouwen. Ondanks de erbarmelijke staat waarin het IJkgebouw zich momenteel bevindt, zijn Kerssens en de Ruiter architecten zeer positief over de herbestemming van het huidige pand.

Anders dan bij nieuwbouw, zullen sporen uit voorbije tijd ook na verbouw zichtbaar blijven. Dit is van grote waarde met het oog op behoud van historisch erfgoed. De nu dichtgemetselde gevelsparingen worden weer opengemaakt en zullen worden voorzien van kozijnen, ramen en deuren in de ‘oorspronkelijke’ vorm.

Het IJkgebouw kan een uniek en stoer karakter krijgen met een schitterende ligging en prachtige terrassen. Ook voor het interieur zien Kerssens en de Ruiter architecten kansen: Hoge ruimtes en een nog herkenbare historische bouwstructuur. Inmiddels heeft de Welstandscommissie enthousiast gereageerd op herijkte plan.

Bestemmingsplan

Het IJkgebouw in het park heeft de bestemming horeca, kleinschalig hotel, vergader-­‐ en expositie ruimten en daaraan gerelateerde detailhandel, culturele en recreatieve voorzieningen. Het huidige IJkgebouw krijgt zijn oorspronkelijke authentieke uitstraling terug en zal met het nieuwe terras een functioneel en openbaar gebouw worden die voor een zeer lange periode blijft bestaan en gebruikt kan worden.

Goed voor het park en goed voor de omgeving!