Park


Grotere kaart weergeven

 

Het Victoriepark is opnieuw ingericht. Bij de herinrichting is het klassieke ontwerp van Zocher en Springer, landschaparchitecten uit de negentiende en twintigste eeuw, in ere hersteld. Dit betekent een Engelse landschap stijl waarin kleur, geur, openheid en intimiteit centraal staan.

 

Het oostelijk deel van het park (incl. het voormalig IJkgebouw) is buiten dit ontwerp gelaten omdat nog niet duidelijk was welke invulling aan dit gedeelte van het park zou worden gegeven. Dit gedeelte zal geïntegreerd worden in de herinrichting van het Victoriepark.  Uitgangspunt is dat er geen groen verdwijnt, maar indien mogelijk juist groen wordt toegevoegd. De openbare ruimte rondom het gebouw wordt in nauwe samenwerking met de gemeente ingericht. Het is van belang dat de herinrichting van het park aansluit op de bebouwing. Maar ook visa versa, namelijk dat het nieuwe gebouw goed aansluit op het ontwerp van het park. Daardoor ontstaat er synergie en kunnen beide projecten elkaar versterken. Naar onze mening zijn wij hierin geslaagd, om zo een vriendelijk en uitnodigend park met gebouw te realiseren!

 

 

Historie

In of buiten het gebouw zal een historisch informatiepunt worden gerealiseerd. Dit informatiepunt zal een beeld geven over de bewogen geschiedenis van Alkmaar in het Victoriepark en omgeving......

Gebouw

Het IJkgebouw is in zeer slechte staat en moet nodig opgeknapt worden en kan qua exploitatie en bedrijfsvoering en om economische redenen niet gerenoveerd worden.