Boutique Hotel

Boutique Hotels zijn kleinschalige hotels. Het interieurdesign is opvallend en uniek, in tegenstelling tot ketenhotels hebben Boutique Hotels een individuele inrichting. Dit houdt in dat elk Boutique Hotel een unieke inrichting heeft, een interieurdesign waar in andere steden geen kopieën van bestaan. Het Boutique Hotels gaat zelfs zo ver dat elke hotelkamer of suite uniek is. Het Hotel wordt dus gekenmerkt door kleinschaligheid en een unieke inrichting. Een groot voordeel van deze kleinschaligheid is dat de gast niet als nummer wordt gezien en dat u kunt uitkijken naar bijzondere gastvrijheid en persoonlijke service tijdens uw verblijf.

Een zeer goede invulling aangezien het toerisme in Alkmaar in de periode 2004 tot 2009 in de lift zit. Een groeiend aantal (dag)bezoekers weet de kaasstad te vinden. Ook de media ontdekken Alkmaar als aantrekkelijke stad voor een bezoek, getuige de diverse reportages in tijdschriften. De gemeente Alkmaar ziet dag‐ en verblijfsbezoekers graag komen. Het bezoek van toeristen draagt bij aan de economische doelstellingen ‘meer bestedingen’ en ‘meer werkgelegenheid’. Verblijfsaccommodatie is belangrijk voor Alkmaar. Het verhoogt direct de bestedingen van toeristen door hun besteding aan overnachting.

Het onderzoek “Studie Hotelmarkt Noord‐Holland Noord” uit maart 2009 van Horwath en de daarop volgende beleidsnota Hotels en B&B in Alkmaar 2010‐2015, concludeert dat de binnenstad van Alkmaar marktruimte biedt voor een kleinschalig hotel.